Vad kostar ett Tandolån | Våra Lån | Tando Lån

Vad kostar ett Tandolån?

Väldigt få skulle säga att lån är enkla eller lätta att förstå sig på. För de allra flesta framstår en låneprocess som skrämmande och komplicerad. Lån kan till sin natur vara ganska komplexa och det ekonomiska åtagandet skapar lätt en känsla av allvar.

Det är särskilt viktigt att du förstår allt när vi pratar om ränta och kostnad för ditt lån. Du måste ha råd med de månatliga återbetalningarna så länge du har lånet, och du måste även ha tillräckligt med pengar kvar för räkningar, utgifter och levnadskostnader. Våra lån ska aldrig gå ut över din privatekonomi och för att undvika det måste vi vara öppna och förklara alla kostnader lånet innebär.

Först och främst: hur mycket kommer du att behöva betala tillbaka? Du har säkert hört talas om ränta på ränta och avgifter för betalningspåminnelser och förtidslösen. Vi håller inte på med sådant, då det både känns oärligt och förvirrar kunden. Om du inte får grepp om vad något verkligen kostar, hur kan du då veta om du har råd?

Våra lån är enkla och lätta att förstå sig på. Du kommer redan från början veta exakt hur återbetalningarna ser ut och vad det totala återbetalningsbeloppet är. Vårt enda motkrav är att du hedrar det avtal vi tecknar med dig.

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.