Våra lån | Förenklade Villkor | Tando Lån

Förenklade villkor

Det är viktigt att du förstår våra villkor och det är vårt ansvar att du hela tiden förstår vad vi menar. Därför gör vi allt för att kommunicera detta på på vanlig svenska och använder varken finanstermer eller branschjargong om vi inte absolut måste. För att hjälpa till så mycket vi kan och för att du inte ska missa något, har vi valt ut några av de viktigaste delarna av vår tjänst.

Här hittar du exempel på dokument och grundpolicys:

Så, här kommer vi helt enkelt att gå igenom lite av det viktigaste. Sådant du faktiskt kan ha intresse av att veta mer om:

Vi tar ansvaret att skydda dina uppgifter på största allvar.

När du ansöker om ett lån hos oss delar du med dig av vissa personuppgifter på vår webbplats. Därefter har vi ett personligt telefonsamtal med dig där vi samlar in fler uppgifter som kredithistorik, kontoutdrag och fastighetsregister.

All denna information används i ett enda syfte – för att se om vi kan erbjuda dig ett lån.

Dina uppgifter hanteras varsamt och Tandos medarbetare kan endast se den information som krävs för att de ska kunna göra sitt jobb.

Om du har ytterligare frågor om hur din information hanteras kan du läsa mer i vår integritetspolicy.

När ditt lån är godkänt betalar vi ut pengarna till borgensmannens bankkonto. Vi gör detta för att vara 100 % säkra på att borgensmannen inte blir ett offer för identitetsbedrägeri.

Borgensmannen behöver sedan skicka vidare pengarna till låntagaren.

Detta är endast en försiktighetsåtgärd för borgensmannens skull.

Vi har en mycket öppen och rättvis policy för den som “kommer på andra tankar”

Om du vid något tillfälle skulle ändra dig och inte längre vill ha lånet, har vi full förståelse för det. Allt du behöver göra för att vi ska stänga kontot är att betala tillbaka det totala utestående beloppet. Det tillkommer INGA extra avgifter för att betala tillbaka ditt lån i förtid.

Dessutom räknar vi fram räntan per dag, vilket betyder att ditt lån blir billigare ju snabbare du betalar tillbaka det. Du betalar alltså endast för den tid du faktiskt har lånet. Enkelt va?

Och skulle du ändra dig direkt går det bra att bara skicka tillbaka pengarna, utan extra kostnad.

Vi tycker det är superviktigt att ha en öppen dialog med varandra. Därför fortsätter vi att hålla kontakten med dig under låneperioden.

Vi påminner dig om dina månatliga återbetalningar innan pengarna dras. Vill du så informerar vi gärna om uppdateringar till appen eller hemsidan som gör hanteringen av ditt lån enklare.

Blir något fel tar vi kontakt direkt och arbetar med dig för att få ordning på kontot så fort som möjligt.

Oavsett varför vi hör av oss, kan du vara säker på att vi alltid håller oss till våra kundlöften.

Dina månatliga återbetalningar dras automatiskt från ditt betalkort, precis som när du använder streamingtjänster för TV och musik.

Allt för att hålla det så enkelt som möjligt.

Om du skulle få problem med kortet eller tappa bort det, kan du alltid göra en säker banköverföring via ditt konto online.

När du anger dina kortuppgifter på vår webbsida sker följande:

 • 1) Du ger oss tillåtelse att använda kortet för dina månatliga återbetalningar. Dessa kommer naturligtvis ske enligt vårt avtal med dig.
 • 2) Du bekräftar att du har tillåtelse att använda kortet.
 • 3) Tando sparar aldrig dina kortdetaljer utan skickar dem omedelbart till ett specialistföretag för kortbehandling som håller högsta möjliga nivå vad gäller kryptering och säkerhet.

Om du vill att vi tar bort ett kort ur vårt register, hjälper vi dig gärna. Det enda vi behöver är uppgifterna till ett nytt kort för dina framtida betalningar.

För mer information, se våra vanligaste frågor.

Tillbaka

Exempel på kreditavtal för låntagare

Låntagarens Låneavtal

Låneavtal regleras av Konsumentkreditlagen (2010:1846)

Detta är dina lånevillkor. De anger detaljerna relaterade till ditt lån. Förvara dem tryggt då du kan behöva referera till dem i framtiden.

Vi (Långivaren)

Faithful Finance AB, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg

Du (Låntagaren)

[Låntagarens Namn] [ÅÅMMDD-XXXX]

Din Borgensman

Den person du väljer att ange i Borgensförbindelsen

Belopp du lånar

[Lånbelopp] kr.

Lånets löptid

[Löptid] månader

Antal återbetalningar

[Antal återbetalningar]

Hur mycket du betalar varje månad

[Månadsbetalning] kr.

Totala Summan du kommer behöva betala
Detta innebär beloppet du har lånat plus ränta och andra kostnader

[Totala beloppet] kr. vilket består av:

 • (a) Kreditbeloppet:
 • (b) Ränta:
 • (c) Total betalning (totala räntan och total avbetalning)
 • (d) Nominella gäldenärsräntan 25,77 % per år (månatlig betalning)

Effektiv ränta och antaganden

29.0% effektiv ränta

 • (a) Antas att räntan beräknas vid slutet av varje månad.
 • (b) Det inte finns några uppläggningsavgifter eller andra avgifter under låneperioden.
 • (c) Du och vi följer bestämmelserna i detta Avtal (t.ex. att du utför alla betalningar i tid);
 • (d) Du gör din första betalning en månad efter att lånet är betalt och månadsvis på samma dag varje månad därefter.

När betalar du

Du väljer vilken dag i månaden som du betalar av ditt lån, vilken inte kan vara mer än 59 dagar efter att vi betalat ut ditt lån.

Om du missar någon betalning kan det leda till allvarliga konsekvenser och kan leda till att det blir svårt att låna mer pengar i framtiden. Om du missar en betalning kan vi vidta åtgärder för att försäkra oss om att det belopp du är skyldig oss blir betalt, vilket kan inkludera:

 • Inhämta betalning från din Borgensman;
 • Meddela kreditupplysningsföretag vilka lämnar information till andra kreditgivare; och
 • och vidta inkassoåtgärder, Inleda summarisk- eller domstolsprocess mot både dig och din Borgensman. Detta inkluderar att överlämna skulde till Kronofogdemyndigheten.

Hur och när kredit skulle ges: När vi har skrivit under detta Avtal och vi därefter har beviljat dig lånet kommer vi betala ut pengarna till det bankkonto som angivits och som innehas av den borgensman som gått i borgen för lånet med instruktion till borgensman att vidarebefordra hela beloppet till dig. Syftet med detta är att förhindra bedrägeri och identitetsstöld.

Din rätt att frånträda: Du kan frånträda Avtalet, utan att ange någon anledning om du meddelar oss inom inom 14 dagar efter att du erhållit en undertecknad kopia av detta avtal från oss. Du kan meddela oss genom att skriva och meddela oss att du vill frånträda. Om du frånträder måste du återbetala det utestående lånebeloppet inklusive upplupen ränta i sin helhet. Du måste betala oss senast 30 dagar efter meddelandet om att du önskar frånträda.

Tillbaka

Exempel på borgensmannens låneavtal

Avtal rörande borgensförbindelse

Enligt denna borgensförbindelse, KAN DU KOMMA ATT BEHÖVA betala och fullgöra samtliga nedan angiven låntagares förpliktelser och skyldigheter enligt det låneavtal som låntagaren har ingått med oss, Faithful Finance AB. Du kommer inte bli skyldig att betala mer än vad som krävs av låntagaren. Om låntagaren inte följer bestämmelserna i avtalet kommer vi skicka ett meddelande till låntagaren samt en kopia till dig.

Du har mottagit en kopia av borgensförbindelsen, vilket innehåller Villkor för dig som borgensman. Du har även mottagit ett dokument som innehåller Borgensmannens förberedande information’. Vi rekommenderar dig starkt att noga läsa dessa dokument.

Tills dess avtalet mellan Faithful Finance AB och låntagaren har ingåtts får du ändra dig och inte gå i borgenförbindelsen. Om du önskar frånträda avtalet måste du skicka ett SKRIFTLIGT MEDDELANDE till Faithful Finance AB inom 14 kalenderdagar och meddelandet måste nå oss INNAN vi har betalat ut lånet enligt låneavtalet.

Vi (Långivaren)

Faithful Finance AB, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg

Du (Borgensman)

[Borgensmannens namn] [ÅÅMMDD-XXXX]

Låntagare

[Låntagarens Namn] [ÅÅMMDD-XXXX]

Belopp du lånar

[Lånbelopp] kr.

Lånets löptid

[Löptid] månader

Antal återbetalningar

[Antal återbetalningar]

Hur mycket du betalar varje månad

[Månadsbetalning] kr.

Totala Summan du kommer behöva betala
Detta innebär beloppet du har lånat plus ränta och andra kostnader

[Totala beloppet] kr. vilket består av:

 • (a) Kreditbeloppet:
 • (b) Ränta:
 • (c) Total betalning (totala räntan och total avbetalning)
 • (d) Nominella gäldenärsräntan 25,77 % per år (månatlig betalning)

Effektiv ränta

29%

Effektiv ränta och antaganden

29.0% effektiv ränta

 • (a) Antas att räntan beräknas vid slutet av varje månad.
 • (b) Det inte finns några uppläggningsavgifter eller andra avgifter under låneperioden.
 • (c) Du och vi följer detta avtal (dvs. att du betalar alla avbetalningar i tid);
 • (d) Du gör din första betalning en månad efter att lånet är betalt och månadsvis på samma dag varje månad därefter.

Vi kontrollerar din information. Det tar bara ett ögonblick!