Vem utför de månatliga betalningarna | Borgenslån FAQ | Tando Lån

Vem gör de månatliga återbetalningarna?

Låntagaren förväntas göra de månatliga återbetalningarna. Men om pengarna inte kommer in från låntagaren vänder vi oss till borgensmannen.

Vi vänder oss endast till borgensmannen för betalning i linje med avtalet och för att hjälpa er båda. Detta förhindrar att den utestående skulden ökar och att låneperioden förlängs.

Borgensmannen får när som helst göra återbetalningar på lånet samt välja att bli den primära betalaren istället för låntagaren.

Kan du inte hitta svaret du letar efter?

Vi finns alltid här för att hjälpa dig, så klicka här för att kontakta oss.

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.