Varför frågar ni efter borgensmannens bankdetaljer | Borgenslån FAQ | Tando Lån

Varför måste ni ta min borgensmans bankuppgifter?

Vi gör detta av tre anledningar.

1. Betalningsinformation utgör en del av våra ID-kontroller och hjälper till att förhindra att din borgensman blir ett offer för bedrägeri.

2. När vi godkänner ditt lån betalar vi det till borgensmannens bankkonto för vidare överföring till dig. Detta för att förhindra bedrägeri och se till att din borgensman är helt medveten om sitt ansvar.

3. Om låntagaren missar en betalning kommer vi att kontakta borgensmannen och be att han eller hon betalar. Därför är det mycket viktigt att borgensmannen håller sina kortuppgifter uppdaterade så att de alltid är rätt på kontot.

Kan du inte hitta svaret du letar efter?

Vi finns alltid här för att hjälpa dig, så klicka här för att kontakta oss.

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.