Exempel på kreditavtal för låntagare | Våra Lån | Tando Lån
Tillbaka

Exempel på kreditavtal för låntagare

Låntagarens Låneavtal

Låneavtal regleras av Konsumentkreditlagen (2010:1846)

Detta är dina lånevillkor. De anger detaljerna relaterade till ditt lån. Förvara dem tryggt då du kan behöva referera till dem i framtiden.

Vi (Långivaren)

Faithful Finance AB, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg

Du (Låntagaren)

[Låntagarens Namn] [ÅÅMMDD-XXXX]

Din Borgensman

Den person du väljer att ange i Borgensförbindelsen

Belopp du lånar

[Lånbelopp] kr.

Lånets löptid

[Löptid] månader

Antal återbetalningar

[Antal återbetalningar]

Hur mycket du betalar varje månad

[Månadsbetalning] kr.

Totala Summan du kommer behöva betala
Detta innebär beloppet du har lånat plus ränta och andra kostnader

[Totala beloppet] kr. vilket består av:

 • (a) Kreditbeloppet:
 • (b) Ränta:
 • (c) Total betalning (totala räntan och total avbetalning)
 • (d) Nominella gäldenärsräntan 25,77 % per år (månatlig betalning)

Effektiv ränta och antaganden

29.0% effektiv ränta

 • (a) Antas att räntan beräknas vid slutet av varje månad.
 • (b) Det inte finns några uppläggningsavgifter eller andra avgifter under låneperioden.
 • (c) Du och vi följer bestämmelserna i detta Avtal (t.ex. att du utför alla betalningar i tid);
 • (d) Du gör din första betalning en månad efter att lånet är betalt och månadsvis på samma dag varje månad därefter.

När betalar du

Du väljer vilken dag i månaden som du betalar av ditt lån, vilken inte kan vara mer än 59 dagar efter att vi betalat ut ditt lån.

Om du missar någon betalning kan det leda till allvarliga konsekvenser och kan leda till att det blir svårt att låna mer pengar i framtiden. Om du missar en betalning kan vi vidta åtgärder för att försäkra oss om att det belopp du är skyldig oss blir betalt, vilket kan inkludera:

 • Inhämta betalning från din Borgensman;
 • Meddela kreditupplysningsföretag vilka lämnar information till andra kreditgivare; och
 • och vidta inkassoåtgärder, Inleda summarisk- eller domstolsprocess mot både dig och din Borgensman. Detta inkluderar att överlämna skulde till Kronofogdemyndigheten.

Hur och när kredit skulle ges: När vi har skrivit under detta Avtal och vi därefter har beviljat dig lånet kommer vi betala ut pengarna till det bankkonto som angivits och som innehas av den borgensman som gått i borgen för lånet med instruktion till borgensman att vidarebefordra hela beloppet till dig. Syftet med detta är att förhindra bedrägeri och identitetsstöld.

Din rätt att frånträda: Du kan frånträda Avtalet, utan att ange någon anledning om du meddelar oss inom inom 14 dagar efter att du erhållit en undertecknad kopia av detta avtal från oss. Du kan meddela oss genom att skriva och meddela oss att du vill frånträda. Om du frånträder måste du återbetala det utestående lånebeloppet inklusive upplupen ränta i sin helhet. Du måste betala oss senast 30 dagar efter meddelandet om att du önskar frånträda.

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.