Exempel på kreditavtal för låntagare | Våra Lån | Tando Lån
Tillbaka

Exempel på borgensmannens låneavtal

Avtal rörande borgensförbindelse

Enligt denna borgensförbindelse, KAN DU KOMMA ATT BEHÖVA betala och fullgöra samtliga nedan angiven låntagares förpliktelser och skyldigheter enligt det låneavtal som låntagaren har ingått med oss, Faithful Finance AB. Du kommer inte bli skyldig att betala mer än vad som krävs av låntagaren. Om låntagaren inte följer bestämmelserna i avtalet kommer vi skicka ett meddelande till låntagaren samt en kopia till dig.

Du har mottagit en kopia av borgensförbindelsen, vilket innehåller Villkor för dig som borgensman. Du har även mottagit ett dokument som innehåller Borgensmannens förberedande information’. Vi rekommenderar dig starkt att noga läsa dessa dokument.

Tills dess avtalet mellan Faithful Finance AB och låntagaren har ingåtts får du ändra dig och inte gå i borgenförbindelsen. Om du önskar frånträda avtalet måste du skicka ett SKRIFTLIGT MEDDELANDE till Faithful Finance AB inom 14 kalenderdagar och meddelandet måste nå oss INNAN vi har betalat ut lånet enligt låneavtalet.

Vi (Långivaren)

Faithful Finance AB, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg

Du (Borgensman)

[Borgensmannens namn] [ÅÅMMDD-XXXX]

Låntagare

[Låntagarens Namn] [ÅÅMMDD-XXXX]

Belopp du lånar

[Lånbelopp] kr.

Lånets löptid

[Löptid] månader

Antal återbetalningar

[Antal återbetalningar]

Hur mycket du betalar varje månad

[Månadsbetalning] kr.

Totala Summan du kommer behöva betala
Detta innebär beloppet du har lånat plus ränta och andra kostnader

[Totala beloppet] kr. vilket består av:

  • (a) Kreditbeloppet:
  • (b) Ränta:
  • (c) Total betalning (totala räntan och total avbetalning)
  • (d) Nominella gäldenärsräntan 25,77 % per år (månatlig betalning)

Effektiv ränta

29%

Effektiv ränta och antaganden

29.0% effektiv ränta

  • (a) Antas att räntan beräknas vid slutet av varje månad.
  • (b) Det inte finns några uppläggningsavgifter eller andra avgifter under låneperioden.
  • (c) Du och vi följer detta avtal (dvs. att du betalar alla avbetalningar i tid);
  • (d) Du gör din första betalning en månad efter att lånet är betalt och månadsvis på samma dag varje månad därefter.

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.