Våra Lån | Tando Lån

Borgensmannens ansvar

För Tando betyder våra kunder allt, så vi arbetar aktivt för att vara så öppna som möjligt. Vi har därför dedikerat den här delen av hemsidan till borgensmannen, så att du har all information om vad som förväntas av dig. Vi kommer även att skicka vårt Ansvarspaket via email så att du har all information där också. Det viktigaste för oss är att du känner dig bekväm, behandlas på ett rättvist och ärligt sätt och att du vet vad du säger ja till. Det är därför vi aldrig betalar ut ett lån utan att gå igenom ansvar och förväntningar med dig. Att bli borgensman är ett seriöst åtagande, så det är viktigt att du verkligen förstår konsekvenserna.


En borgensman är ansvarig för att göra de månatliga betalningarna om låntagaren inte gör det.


Borgensmannen ansvarar för att hålla kontakten med oss om lånet och att kontakta oss om vi ber dem att göra det.


Borgensmannen är juridiskt ansvarig för att låneavtalet uppfylls och kan inte avstå från detta ansvar tills dess att lånet återbetalats till fullo.

Konsekvenserna vid utebliven betalning

Borde jag säga ja till att bli borgensman?

För att hjälpa dig att fatta beslutet har vi satt ihop ett par enkla frågor. Det här är vårt “Borde jag bli borgensman?”-test:

1
2
3
4
5

Litar du på att låntagaren har för avsikt att sköta de månatliga återbetalningarna på lånet?

Litar du på att låntagaren verkligen har råd med de månatliga återbetalningarna?

Om låntagaren av någon anledning inte kan (eller vill) betala, är du beredd att sköta de månatliga återbetalningarna? Har du råd?

Förstår du att du blir ansvarig för att betala igen lånet om låntagaren av någon anledning inte gör det?

Förstår du att det blir allvarliga konsekvenser för både dig och låntagaren om lånet inte betalas tillbaka i tid? Skulden skickas då vidare för indrivning vilket innebär att hela beloppet måste betalas tillbaka på en gång. Du kommer även att hamna i Kronofogdens register vilket försvårar dina möjligheter att få låna pengar i framtiden.

Strålande!

Det låter som att låntagaren är någon du känner väl och litar på. Du vill hjälpa till med lånet, vilket så klart är jättebra – så länge du känner dig säker.

Om du är redo att registrera dig som borgensman, använd den unika länk som låntagaren skickat till dig här:

Det ser ut som att du inte borde bli borgensman just nu

Läs vår artikel om borgensmannens ansvar för mer information

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.