Cookies och intergritetspolicy | Borgenslån FAQ | Tando Lån

Cookies- och integritetspolicy

Bakgrund:

Faithful Finance AB förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och delas online. Vi respekterar och värdesätter integriteten hos alla som besöker den här webbplatsen ("Vår webbplats") och kommer bara att samla in och använda personuppgifter på sätt som beskrivs här, och på ett sätt som överensstämmer med våra skyldigheter och dina rättigheter enligt lag.

Vänligen läs denna integritetspolicy noga och försäkra dig om att du förstår den.

Du samtycker till vår integritetspolicy genom att börja använda vår webbplats. Om du inte accepterar och godkänner denna integritetspolicy måste du sluta använda vår webbplats omedelbart.

1. I denna policy har följande termer följande innebörd:

"Konto" avser ett konto som krävs för att komma åt och/eller använda vissa områden och funktioner på vår webbplats.
“Cookie” avser en liten textfil som placeras på din dator eller enhet av vår webbplats när du besöker vissa delar eller använder vissa funktioner på vår webbplats. Detaljer om cookies som används av vår webbplats finns i avsnitt 13 nedan.
“Databehandling” avser det rättsliga förhållandet till Faithful Finance AB vid behandling av personuppgifter. Faithful Finance AB är en registrator som ansvarar för databehandling och ändamål och -medel av databehandling.
"Personuppgifter" vser all information om en person som kan identifieras direkt eller indirekt från dessa uppgifter. I detta fall betyder det personuppgifter som du ger oss via vår webbplats. Denna definition ska i förekommande fall inkludera definitionerna i EU-förordningen 2016/679 – Allmän uppgiftsskyddsförordning (”GDPR”).
“Vi/oss/vår” avser Faithful Finance AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige under bolagsnummer 559159-7082, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg.

2. Information om oss

1. Vår webbplats ägs och drivs av Faithful Finance AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige under bolagsnummer 559159-7082, Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg.

2. Vår dataskyddsgrupp kan kontaktas på email på hej@tandolan.se

3. Faithful Finance AB regleras av:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Hemsida: www.datainspektionen.se

3. Vad täcker denna policy?

Denna integritetspolicy gäller endast för din användning av vår webbplats. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att vi inte har någon kontroll över hur dina uppgifter samlas in, lagras eller används av andra webbplatser och vi rekommenderar att du kontrollerar integritetspolicyn för sådana webbplatser innan du lämnar information till dem.

4. Dina rättigheter

1. Som registrerad har du följande rättigheter enligt GDPR, som denna policy och vår användning av personuppgifter har utformats för att upprätthålla:

 1. rätten att bli informerad om vår insamling och användning av personuppgifter;
 2. rätten till tillgång till de personuppgifter som vi har om dig (se avsnitt 12);
 3. rätten till rättelse om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga (vänligen kontakta oss);
 4. rätten att bli bortglömd – dvs. rätten att be oss ta bort alla personuppgifter som vi har om dig (vi har bara dina personuppgifter under en begränsad tid, vilket förklaras i avsnitt 6, men om du vill att vi ska ta bort dem innan, vänligen kontakta oss);
 5. rätten att begränsa (dvs. förhindra) behandlingen av dina personuppgifter;
 6. rätten till dataportabilitet (att få en kopia av dina personuppgifter för återanvändning med en annan tjänst eller organisation);
 7. rätten att invända mot att vi använder dina personuppgifter för särskilda ändamål; och
 8. rättigheter avseende automatiserat beslutsfattande och profilering.

Om du har anledning till klagomål om vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss så gör vi vårt bästa för att lösa problemet.

Om vi ​​inte kan hjälpa dig har du också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, se kontaktuppgifter i avsnitt 2.3.

5. Vilken data samlar vi in?

Beroende på din användning av vår webbplats kan vi samla in några eller alla av följande personliga och icke-personliga uppgifter (se även avsnitt 13 om vår användning av cookies och liknande teknologier):

 1. Namn
 2. Födelsedatum
 3. Kön
 4. Jobbtitel
 5. Yrke
 6. Personnummer
 7. Kontaktinformation som adress, email och telefonnummer
 8. Demografisk information som postnummer, preferenser och intressen
 9. Ekonomisk information såsom betalkortsnummer och bankkonton
 10. Information om inkomster och löpande utgifter
 11. Information om din ekonomiska historik och kreditvärdighet
 12. IP-adress
 13. Webbläsartyp- och version
 14. Operativsystem
 15. En lista över webbadresser som börjar med en referenswebbplats, din aktivitet på vår webbplats och webbplatsen du går in på när du lämnar oss

Syftet med behandlingen av ovannämnda personuppgifter är att kunna bevilja ditt lån, lära känna dig som kund, förebygga penningtvätt samt hantera det rättsliga förhållandet med dig fortlöpande.

6. Hur använder vi dina uppgifter?

1. Alla personuppgifter behandlas och lagras på ett säkert sätt och inte längre än vad som är nödvändigt mot bakgrund av orsakerna för vilka de först samlades in. Vi kommer alltid att följa våra skyldigheter och skydda dina rättigheter enligt GDPR. För mer information om säkerhet, se avsnitt 7 nedan.

2. Vår användning av dina personuppgifter kommer alltid att ha laglig grund, antingen för att det är nödvändigt för att ingå avtal med dig, eftersom du har samtyckt till vår användning av dina personuppgifter (exempelvis genom att prenumerera på utskick), eller för att det är i vårt legitima intresse. Specifikt kan vi använda dina uppgifter för att:

 1. Utvärdera din lämplighet för tillgång till vår tjänst
 2. Tillhandahålla och hantera ditt konto
 3. Tillhandahålla och hantera din åtkomst till vår webbplats
 4. Anpassa och skräddarsy din upplevelse på vår webbplats
 5. Tillhandahålla våra tjänster till dig (observera att vi behöver dina personuppgifter för att ingå ett avtal med dig)
 6. Anpassa och skräddarsy våra produkter och tjänster för dig
 7. Svara på dina email
 8. Förse dig med utskick du har valt att prenumerera på (du kan avregistrera dig när som helst)
 9. Marknadsundersökningar

3. Med din tillåtelse och/eller där det är tillåtet enligt lag, kan vi också använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål som kan inkludera att kontakta dig via email, telefon, textmeddelanden, riktade internetannonser och/eller post med information, nyheter och erbjudanden om våra produkter. Vi kommer dock inte att skicka dig oönskad marknadsföring eller skräppost och vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att vi fullständigt skyddar dina rättigheter och följer våra skyldigheter enligt GDPR och gällande regelverk.

4. Tredje parter vars innehåll visas på vår webbplats kan använda tredjepartscookies, som beskrivs nedan i avsnitt 13. Se avsnitt 13 för mer information om kontroll av cookies. Observera att vi inte kontrollerar aktiviteterna för tredje parter, och inte heller de uppgifter de samlar in och använder. Vi råder dig att kontrollera sekretesspolicyn för sådana tredje parter.

5. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter och begära att vi tar bort dem. Då vår behandling av dina personuppgifter kräver ditt samtycke, kommer återkallandet av ditt samtycke att resultera i en skyldighet att omedelbart återbetala lånet, inklusive upplupna räntor och andra kostnader. Vi förvarar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt mot bakgrund av orsakerna till vilka de först samlades in. Emellertid kräver regelverket för penningtvätt att vi behåller dina uppgifter i fem år.

7. Hur och var förvarar vi dina uppgifter?

1. Vi förvarar bara dina personuppgifter så länge vi behöver, för att använda dem enligt beskrivningen i avsnitt 6 ovan, och/eller så länge vi har ditt tillstånd att behålla dem.

2. Dina uppgifter kommer endast att lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som består av alla EU:s medlemsländer plus Norge, Island och Liechtenstein.

3. Datasäkerhet är mycket viktigt för oss och för att skydda dina uppgifter har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda och säkra data som samlas in via vår webbplats.

8. Delar vi dina uppgifter?

1. Vi kan dela dina uppgifter med andra företag i vår grupp. Detta inkluderar vårt holdingbolag och dess dotterbolag.

2. Vi kan ibland avtala med tredje part om att leverera tjänster till dig för vår räkning. Dessa kan inkludera betalningstjänster, kreditrapporter, söktjänster, reklam och marknadsföring. I vissa fall kan tredje part kräva åtkomst till delar av eller alla dina uppgifter. Om någon av dina uppgifter krävs för ett sådant syfte, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert, tryggt och i enlighet med dina rättigheter samt våra och tredje parts skyldigheter enligt lagen.

3. Vi kan sammanställa statistik om användningen av vår webbplats vilket inkluderar information om trafik, användarvanor, användarnummer, försäljning och annan data. All sådan information kommer att anonymiseras och inte ha innehåll som kan identifiera dig, eller någon anonymiserad information som kan kombineras med annan information och på så sätt identifiera dig. Vi kan ibland dela sådan information med tredje parter som potentiella investerare, dotterbolag, partners och annonsörer. Uppgifterna kommer endast att delas och användas inom lagens gränser.

4. Vi kan ibland använda databehandlare från tredje parter som är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket utgörs av alla EU:s medlemsländer plus Norge, Island och Liechtenstein. Där vi överför personuppgifter utanför EES, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter behandlas lika säkert som inom Sverige och under GDPR.

5. Under vissa omständigheter kan vi vara juridiskt skyldiga att dela viss information som kan inkludera dina personuppgifter, till exempel där vi är inblandade i rättsliga förfaranden, där vi följer lagkrav, ett domstolsbeslut eller en statlig myndighet.

9. Vad händer om vårt företag byter ägare?

1. Vi kan då och då expandera eller minska vår verksamhet och detta kan innebära försäljning och/eller överlåtelse av kontroll över hela eller delar av företaget. All personlig information som du har lämnat kommer om det är relevant att överlåtas tillsammans med den delen och den nya ägaren eller den nya kontrollerande parten kommer enligt villkoren i denna policy tillåtas att använda dessa uppgifter, dock endast för samma ändamål som de ursprungligen samlades in av oss.

2. Om dina uppgifter ska överlåtas på ett sådant sätt kommer du inte att informeras i förväg om ändringarna.

10. Hur kan du behålla kontroll över dina uppgifter?

1. Förutom dina rättigheter enligt GDPR, som anges i avsnitt 4, när du skickar in personuppgifter via vår webbplats kan du få möjlighet att begränsa vår användning av dina uppgifter. I synnerhet strävar vi efter att du ska kunna kontrollera vår användning av dina uppgifter för direkta marknadsföringsändamål (detta inkluderar möjligheten att välja bort att ta emot email-utskick från oss, vilket du kan göra genom att avregistrera dig med hjälp av länkarna i våra meddelanden, när du registrerar dina uppgifter eller genom att hantera ditt konto).

11. Din rätt att undanhålla information

1. Du kan komma åt delar av vår webbplats utan att ange några uppgifter alls. För att använda alla tillgängliga funktioner på vår webbplats kan du dock behöva ange eller tillåta insamling av vissa uppgifter.

2. Du kan begränsa vår användning av cookies. Mer information finns i avsnitt 13.

12. Hur får du tillgång till dina uppgifter?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi sparat (om de finns kvar), inklusive vilka uppgifter som är under behandling och syftet med detta, vilka som kan ta del av dem och informationskällan. Enligt svensk lag om behandling av personuppgifter betalas ingen avgift och vi kommer att tillhandahålla svar på din begäran kostnadsfritt. Vänligen kontakta oss för mer information.

13. Hur vi använder cookies

1. Vår webbplats kan placera och få åtkomst till vissa förstaparts-cookies på din dator eller enhet. Förstaparts-cookies är de som placeras direkt av oss och endast används av oss. Vi använder cookies för att underlätta och förbättra din upplevelse av vår webbplats och för att tillhandahålla och förbättra våra produkter. Vi har noga valt dessa cookies och vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet och dina personuppgifter skyddas och respekteras hela tiden.

2. Genom att använda vår webbplats kan du också ta emot vissa tredjeparts-cookies på din dator eller enhet. Tredjeparts-cookies är de som placeras av webbplatser, tjänster och/eller andra parter än oss. Dessa cookies är inte integrerade i funktionen på vår webbplats och din användning och erfarenhet av vår webbplats kommer inte att försämras om du inte godkänner dem.

3. Alla cookies som används av och på vår webbplats används i enlighet med rådande cookielag.

4. Genom att ge ditt samtycke till placering av cookies gör du det möjligt för oss att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse och service. Du kan, om du vill, neka samtycke till placering av cookies men det kan innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar helt som de ska.

5. Vissa funktioner på vår webbplats är beroende av att cookies fungerar. Enligt cookielagen är dessa ”strikt nödvändiga”. Vi kommer inte att be om ditt samtycke för att placera dessa cookies, men det är ändå viktigt att du är medveten om dem. Du kan fortfarande blockera dessa cookies genom att ändra din webbläsare, men tänk på att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om du gör det. Vi har gjort allt i vår makt för att skydda din integritet när du tillåter dem.

6. Förutom de kontrollmöjligheter vi tillhandahåller kan du välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare gör det också möjligt för dig att välja om du vill inaktivera alla cookies eller endast tredjeparts-cookies. Enligt standardinställningarna accepterar de flesta webbläsare cookies men dessa kan ändras. För ytterligare information, se hjälpmenyn i din webbläsare eller uppgifterna som medföljde enheten.

7. Du kan välja att ta bort cookies på din dator eller enhet när som helst, men du kan förlora all information som gör att du snabbt och effektivt kan komma åt vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, inloggning och personliga inställningar.

8. Det rekommenderas att du håller webbläsare och operativsystem uppdaterade och att du tar hjälp och vägledning av utvecklaren av din webbläsare och tillverkaren av din dator eller enhet om du inte är säker på hur du justerar sekretessinställningarna.

14. Kontakt

Om du har några frågor om vår webbplats eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.

15. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan ibland ändra denna integritetspolicy (till exempel om lagen ändras). Eventuella ändringar publiceras omedelbart på vår webbplats och du kommer att anses ha accepterat villkoren i policyn vid din första användning av vår webbplats efter ändringarna. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Vänligen vänta medans vi kontrollerar dina detaljer. Vänligen uppdatera inte sidan och gå inte tillbaka. Om sidan inte uppdateras automatiskt, kontakta oss på +46 10 888 69 24 eller email hej@tandolan.se.